Admiral Ushakov Maritime Institute

Морський інститут післядипломної освіти ім.контр-адмірала Ф.Ф.Ушакова

Наші послуги
Абітурієнтові
Студентові
Курси для плавскладу

Плата за навчання

Характеристика тестового завдання 
фахового вступного випробування 
Спеціальність 271 «Річковий і морський транспорт» 
Спеціалізація «Експлуатація суднового електрообладнання 
і засобів автоматики»

 

Тестове завдання фахового вступного випробування з спеціальності 
271 «Річковий і морський транспорт» спеціалізації «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики» містить 30 завдання. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 30. На виконання тестового завдання відводиться 120 хвилин.

Тип завдань та схеми нарахування балів за виконання завдань

Форма / опис завдання

Схема нарахування балів

Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–30).

Завдання складається з основи чотирьох варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив у тестовому зошиті правильну відповідь.

0 або 1 бал:

1 бал, якщо вказано правильну відповідь;

0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

 

 

Хто онлайн

На сайті 23 гостей та відсутні користувачі