Admiral Ushakov Maritime Institute

Морський інститут післядипломної освіти ім.контр-адмірала Ф.Ф.Ушакова

Наші послуги
Абітурієнтові
Студентові
Курси для плавскладу

Характеристика тестового завдання 
вступного іспиту з математики
для вступу на другий або старші курси 
для здобуття ступеня бакалавра

 

Робота з математики містить 30 завдання. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 60. На виконання сертифікаційної роботи відведено 180 хвилин.

Типи завдань та схеми нарахування балів за виконання завдань 

Форма / опис завдання

Схема нарахування балів

Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–20). Завдання складається з основи та п’яти варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив у тестовому зошиті правильну відповідь.

0 або 1 бал:

1 бал, якщо вказано правильну відповідь;

0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (№21–24). Завдання складається з основи та двох стовпчиків інформації, позначених цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, позначеною цифрами та буквами. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці відповідей зошита.

0, 1, 2, 3 або 4 бали:

1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»);

0 балів за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку;

балів за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари»), або відповіді на завдання не надано.

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№25–30).

Завдання складається з основи та передбачає розв’язування задачі. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт навів пояснення всіх етапів розв’язання, зробив посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження, проілюстрував розв’язання задачі рисунками, графіками тощо.

0, 1, 2, 3 або 4 бали.

 

 

Хто онлайн

На сайті 20 гостей та відсутні користувачі