Admiral Ushakov Maritime Institute

Морський інститут післядипломної освіти ім.контр-адмірала Ф.Ф.Ушакова

Абітурієнтові
Студентові
Курси для плавскладу

Плата за навчання

Виконання контрольної роботи студентом заочної форми навчання, є обов’язковою умовою опрацювання необхідного мінімуму навчальної літератури та є своєрідним допуском до складання екзаменаційної сесії. Строки подання контрольної роботи визначаються методистом відділу заочного навчання (як правило за тиждень до початку сесії). Обсяг роботи 15-20 аркушів формату А4.

Згідно обраному варіанту студент проводить досконале вивчення питань контрольної роботи. Для опрацювання кожного питання студентам можна користуватися літературою, яка вказана автором завдань у відповідному розділі або, ж використовувати пошукову систему Інтернет, відповідно роблячи посилання на електронні джерела які були використані. Відповіді на питання контрольної роботи повинні бути чіткими, повними і супроводжувати або малюнками, або блок-схемами, або схемами приладів, блоків приладів і т.п. Основною задачею контрольної роботи є збагатити майбутніх моряків необхідними знаннями і навичками аналізу і наукового обґрунтування інформації по заданому маршруту, а також вмінню розраховувати необхідні показники.

Оформлюється контрольна робота студентами на аркушах формату А4 (формат 210×297мм) з дотриманням відповідних відстаней від країв аркушів (зліва 25 мм, праворуч 15 мм, зверху і знизу – 20 мм). Обов’язково передувати відповідям на контрольні питання має титульний аркуш, оформлений згідно нормам прийнятим у МІПО, з обов’язковим зазначенням номеру варіанту контрольної роботи, прізвища ім’я та по батькові студента та посади, прізвища ім’я та по батькові викладача, кому проводиться захист цієї роботи. Завершується контрольна робота списком літератури, яку студент використовує під час опрацювання питань контрольної роботи.

Відповіді по кожному питанню контрольної роботи виконуються з нового аркуша, а на початку розташовується саме питання повністю. Виконану контрольну роботу студент має зареєструвати в відділі заочного навчання і особисто здати ведучому викладачу.