Admiral Ushakov Maritime Institute

Морський інститут післядипломної освіти ім.контр-адмірала Ф.Ф.Ушакова

Абітурієнтові
Студентові
Курси для плавскладу

Якщо  ви володієте знанням,

дайте іншим запалити від нього

свої світильники

Томас  Фуллер

(англійський філософ і письменник)

                                                                                                                                                                                              

Блок гуманітарних дисциплін є невід'ємним компонентом сучасної освіти. Адже хороший фахівець - це людина, яка не лише добре орієнтується у своїй професійній галузі, але й вміло оперує поняттями загальнолюдського характеру, вміє висловити свої думки, володіє однією чи кількома іноземними мовами, що відкриває широкі перспективи професійного зростання та успішної морської кар'єри, знається на філософських та соціокультурних  аспектах у своїй галузі.

Кафедру гуманітарних дисциплін було створено в 2017 році. На кафедрі викладаються наступні навчальні дисципліни:

 • Історія та культура України
 • Філософія
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Політологія
 • Англійська  мова (за професійним спрямуванням). Загальний морський курс.
 • Англійська  мова (за професійним спрямуванням). Факультатив.
 • Морське право
 • Морські нормативні документи
 • Законодавство морської галузі
 • Соціально - психологічна адаптація до умов роботи на флоті
 • Соціально – психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах
 • Соціально – психологічні особливості роботи з багатонаціональним екіпажем
 • Основи економічної теорії для морських фахівців
 • Економіка морської галузі
 • Економіка водного транспорту
 • Менеджмент морських ресурсів
 • Менеджмент персоналу морської галузі
 • Соціально-психологічні умови управління морським екіпажем

Склад кафедри: Сьогодні на кафедрі працюють 7 науково-педагогічних працівників, з них: 1 доктор наук, 1 доктор філософії, 2 кандидата педагогічних наук,2 доцента, 3 викладача.

Завідувач кафедри - Веніг Н.М. кандидат педагогічних наук, доцент

Науково-дослідна  робота кафедри проводиться  у рамках загальної наукової теми інституту, а також кафедральної теми : «Теоретичні та методичні аспекти підготовки морських фахівців до міжкультурної взаємодії у професійній діяльності».  Всього за 2017 рік науково-педагогічні працівники кафедри випустили 21 публікацію (статті, тези  у  Міжнародих   та Всеукраїнських конференціях).

Місія кафедри

Підготовка кваліфікованих фахівців, таких, що мають високі моральні якості, є конкурентоспроможними на національному та міжнародному ринку праці, ефективно взаємодіють в суспільному, професійному середовищі, мають стійкий попит у працедавців.

Наші цінності

Головна цінність – особистість студента

Наші здобутки – командна робота коллектива кафедри

Наш основний принцип - постійне самоудосконалення та розвиток

Наше ставлення до життя – позитив завжди і в усьому

Наш спосіб подолання конфліктних ситуацій - компроміс

Стратегічні напрямки розвитку  кафедри гуманітарної підготовки

 Розширення освітніх можливостей кафедри

- модернізація та осучаснення навчальних програм відповідно до вимог ринку праці;

- забезпечення якості освітнього процесу, згідно з кращим світовим досвідом навчання.

- успішне проведення щороку вступних кампаній.

Підвищення наукового потенціалу кафедри

- публікація результатів наукових досліджень працівників кафедри у виданнях, що входять до визнаних науково метричних баз даних;

- публікації у наукових виданнях та участь у міжнародних науково-практичних конференціях

Розвиток дидактичного потенціалу кафедри

- високий дидактичний потенціал кафедри формується за рахунок     організованої та індивідуальної участі викладачів у різних навчально-практичних заходах та проектах, вагомим результатом яких є підвищення  кваліфікації викладачів дисциплін гуманітарного  спрямування.