Admiral Ushakov Maritime Institute

Морський інститут післядипломної освіти ім.контр-адмірала Ф.Ф.Ушакова

Абітурієнтові
Студентові
Курси для плавскладу

Кафедра підготовки морських фахівців

Кафедру ПІДГОТОВКИ МОРСЬКИХ ФАХІВЦІВ було створено у 2016 році.
Кафедра укомплектована висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом. Всі викладачі мають повну вищу освіту відповідно до профілю дисциплін кафедри, яки викладають. До навчального процесу залучені також провідні фахівці морегосподарської галузі, які мають багаторічний досвід роботи на водному транспорті та досвід з підготовки морських фахівців.

Склад кафедри

Калуєв Анатолій григорович - Завідувач кафедри к.т.н.,
П'ятаков Едуард Миколайович - к.т.н., професор
Селіванов Станіслав Євгенович - д.т.н., професор
Ткаченко Сергій Михайлович - к.п.н., професор
Топалов Валерій Павлович - к.т.н., професор
Гіневський Михайло Іванович - к.т.н., ст.н.сп,,доцент.
Короленко Олександр Валентинович - к.т.н., доцент
Плющ Олег Вікторович - в.о. доцента
Харлов Володимир Вікторович - в.о.доцента кафедри
Покаліцин Сергій Миколайович - к.т.н., с.н.с., викладач
Кішлян Віктор Леонідович - к.ю.н., викладач
Лямець Володимир Ілліч - К.т.н.,доцент,

Сумісники:
• Пащенко Юрій Вікторович - к.т.н., професор
• Товкач Леонід Леонтійович. - викладач
• Корж Анатолій Карпович - електромеханік І розряду, викладач
• Сушко Валентин Олексійович - викладач
• Терех Володимир Олександрович - електромеханік І розряду, викладач
• Штанченко Олександр Володимирович - електромеханік І розряду, викладач
• Смутко Миколай Устинович - к.т.н., с.н.с
• П'ятаков Владислав Едуардович - доцент
• Шемшур Віктор Іванович - викладач, к.т.н,доцент
• Кривенко Сергій Вікторович - викладач, к.т.н,доцент
• Танчевський Сергій Володимирович - викладач

Напрямки наукової роботи

Науково-дослідна робота в Морському інституті виконується відповідно до зареєстрованої у Державній установі «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» загальноінститутської науково-дослідної теми «Концепти сталого розвитку морської галузі».

Мета наукового дослідження – вивчення концепцій та розробка рекомендацій з забезпечення сталого розвитку морегосподарського комплексу; розвитку сучасної морської індустрії та освіти; підвищення, удосконалення, реалізація, розробка та впровадження сучасних технологій у морську галузь.

На кафедрі підготовки морських фахівців науково-дослідницька робота проводиться за такими напрямами:
- вдосконалення автоматизованих систем управління систем для досягнення економічного ефекту;
- розробка самозмазуючі підшипників у вузлах тертя з високими крутний момент;- розробка масел для вузлів тертя, іспользуюемих в агресивних середовищах;
- теоретико-методичні дослідження навчального процесу майбутніх морських фахівців з метою удосконалення впровадження більш ефективних методик навчання.

Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра

1.

Стандарти міжнародної морської організації

2.

Метеорологія та океанографія

3.

Теорія і будова судна

4.

Теорія і будова судна та рушії

5.

Навігація і лоція

6.

Управління судном

7.

Міжнародні правила попередження зіткнення суден та використання радіолокаційних станцій і засобів автоматизованої радіолокаційної прокладки при розходженні суден

8.

Автоматизовані комплекси судноводіння

9.

Міжнародні морські конвенції

10.

Морська практика

11.

Географія судноплавства та океанські шляхи світу

12.

Судноводіння на морських і внутрішніх водних шляхах

13.

Річкові інформаційні системи

14.

Навігаційно-гідрографічне обладнання водних шляхів і акваторій

15.

Морехідна астрономія

16.

Електронавігаційні та радіонавігаційні прилади і системи

17.

Навігаційні інформаційні системи

18.

Технологія перевезення вантажів та комерційна експлуатація судна

19.

Практика несення штурманської вахти

20.

Управління ресурсами навігаційного містка

21.

Навігаційно-гідрографічне обладнання водних шляхів та акваторій

22.

Суднові двигуни внутрішнього згоряння

23.

Суднові котельні установки

24.

Суднові допоміжні установки і системи

25.

Суднові вантажні і палубні механізми

26.

Суднові турбінні установки

27.

Автоматизація суднових енергетичних установок

28.

Основи суднової енергетики

29.

Основи суднової холодильної техніки

30.

Суднові холодильні установки та їх експлуатація

31.

Технічне обладнання та автоматика транспортного судна

32.

Технічна експлуатація суднових технічних засобів і безпечне несення вахти

33.

Безпечне управління судновою енергетичною установкою
та менеджмент машинної команди

34.

Технічне обслуговування і ремонт суднових технічних засобів

35.

Технічна експлуатація електричного та електронного обладнання транспортного судна

36.

Технічна експлуатація пропульсивної установки

37.

Основи електротехніки, електроніки і радіотехніки

38.

Електротехніка

39.

Електроніка і електронні засоби управління

40.

Теоретичні основи електротехніки

41.

Технологія електричних матеріалів

42.

Електроніка, схемотехніка та силова електроніка

43.

Електричні машини

44.

Теорія електропривод

45.

Суднові автоматизовані електроприводи

46.

Електрообладнання суден

47.

Суднові енергетичні установки і електрообладнання суден

48.

Суднові енергетичні установки і системи та їх експлуатація

49.

Суднові допоміжні установки, вантажні і палубні механізми та їх експлуатація

50.

Автоматизовані гребні електричні установки

51.

Суднове високовольтне обладнання

52.

Системи управління енергетичними і загальносудновими установками

53.

Суднові автоматизовані електроенергетичні системи

54.

Теорія автоматичного управління

55.

Суднові технічні засоби навігації та зовнішнього зв'язку

56.

Внутрішньосудновий зв'язок та сигналізація

57.

Суднові інформаційно-вимірювальні системи

58.

Електрообладнання та автоматика транспортного судна

59.

Обслуговування та ремонт навігаційного обладнання містка та суднових систем зв'язку

60.

Технічна експлуатація електричного та електронного обладнання транспортного судна

61.

Технічне обслуговування та ремонт суднових автоматичних систем управління

62.

Технічне обслуговування та ремонт суднового побутового електрообладнання

 

ПУБЛІКАЦІЇ ЧЛЕНІВ КАФЕДРИ

Пятаков Э.Н. Зависимость форм относительной траектории расхождения от истинной траектории судна уклонением вправо/ Пятаков Э.Н. // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2018): Матеріали X Міжнародної наук.-практ. конф., 29-31 травня. 2018 – Херсон: ХДМА, 2018. – C. 131–135.
Пятаков Э.Н. Согласование маневров расхождения нескольких судов / Э.Н. Пятаков, В.Э. Пятаков., К.Я. Станкевич // Судовождение: Сб. научн. трудов./ НУ «ОМА», Вып. 28. – Одесса: «ИздатИнформ», 2018 - С. 152-159.
Э.Н. Пятаков. Оценка эффективности парных стратегий расходящихся судов / Э.Н.Пятаков, С.И. Заичко // Судовождение: Сб. научн. трудов.Онма. Одеса: ОНМА, 2008. – C. 166-171.
Э.Н. Пятаков. Определение угрозы ситуационного возмущения при опасном сближении судов / Э.Н.Пятаков, С.И. Заичко // Судовождение: Сб. научн. трудов.Онма. Одеса: ОНМА, 2011. – C. 52-63.
Э.Н. Пятаков. Формирование полной стратегии расхождения судов / Э.Н.Пятаков, ТЮ Омельченко// Автоматизация судовых технических средств: научно-технический сборник–2017.–Вып. 23.–Одесса: НУ" ОМА".–112 с.
Э.Н. Пятаков. Определение областей взаимных обязанностей судов при опасном сближении / Э.Н.Пятаков, СВ Копанский// Судовождение –2016.–№26.–Одесса: ОНМА.– 137-143 с.

Бурмака И.А. Применение областей недопустимых значений параметров движения судов для безопасного расхождения/Бурмака И.А., Пятаков Э. Н. .// Austria - science, Issue: 11, 2018.- С. 34-39.
Бурмака И.А. Маневр последовательного расхождения с двумя целями изменением курса и пассивным торможением/Бурмака И.А., Пятаков Э. Н.// East European Science Journal, №5 (33), 2018, part 1. - С. 19 - 25.
Пятаков Э.Н. Способ расхождения судна с двумя опасными целями последовательными уклонениями / Пятаков Э.Н., Пятаков В.Э., Петриченко О.А. // Austria - science, Issue: 16, 2018.- С. 44-49.
Пятаков Э.Н. Способ определения безопасного маневра расхождения судна изменением курса в ситуации опасного сближения с двумя целями/ Э.Н. Пятаков, В.Э. Пятаков, Т.Ю. Омельченко//.// Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, VI(18), Issue: 158, 2018.- С. 72-76.

Короленко О.В.
1.Спосіб магнітної обробки гребних гвинтів. Патент України на корисну модель № 117869 МПК В63Н 1/14, заявка № u2017 01078 від 06.02.2017, опубл. 10.07.2017, Бюл. № 13.
2. Напівпровідникове кисневе піноскло. Деклараційний Патент України на винахід № 76771 МПКC03C 4/00С03С11/00, заявка №2004032309 від 17.10.2005, опубл. 15.09.2006, Бюл. № 9

Топалов В.П.
1.Человеческий фактор в судоходстве / В. П. Топалов, В. Г. Торский. - Одесса : Астропринт, 2015. - 242 с.

2. Уроки морских аварий: практическое пособие / В. П. Топалов; Одесская национальная морская академия. - Одесса: Астропринт, 2015. - 336 с.

3. Оценка риска при эксплуатации судов: нормативно-технический материал / В. П. Топалов, В. Г. Торский ; Министерство образования и науки Украины. ИЦК Одесской национальной морской академии. Отделение МОРСКОГО ИНСТИТУТА Великобритании в Украине(Морской ин-т Украины)). - Одесса : Астропринт, 2014. - 128 с.
4. Риски в судоходстве: учебное пособие / В. П. Топалов, В. Г. Торский. - Одесса : Астропринт, 2015. – 367.

Пятаков В.Э. Выбор маневра расхождения судна с двумя целями / Пятаков В.Э. // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2018): Матеріали X Міжнародної наук.-практ. конф., 29-31 травня. 2018 – Херсон: ХДМА, 2018. – C. 135–139.
Пятаков В.Э. Маневр расхождения судна с двумя опасными целями / Пятаков В.Э., Петриченко О.А., Калюжный В.В // Автоматизация судовых технических средств: науч. -техн. сб. – 2018. – № 24. – С. 81-88.
Пятаков Э. Н. Согласование маневров расхождения нескольких судов / Пятаков Э. Н., Пятаков. В.Э., Станкевич К.Я. // Судовождение: Сб. научн. трудов./ НУ «ОМА», Вып. 28. – Одесса: «ИздатИнформ», 2018 - С. 152-159.
Пятаков Э.Н. Способ расхождения судна с двумя опасными целями последовательными уклонениями / Пятаков Э.Н., Пятаков В.Э., Петриченко О.А. // Austria - science, Issue: 16, 2018.- С. 44-49.
Пятаков Э.Н. Способ определения безопасного маневра расхождения судна изменением курса в ситуации опасного сближения с двумя целями/ Э.Н. Пятаков, В.Э. Пятаков, Т.Ю. Омельченко//.// Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, VI(18), Issue: 158, 2018.- С. 72-76.

Плющ О.В.
1. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Судноводіння на морських і внутрішніх водних шляхах» / О.В. Плющ. – Херсон: МІПО ім. Ф.Ф. Ушакова, 2017. – 54 ст.
2. Конспект лекцій з дисципліни «Судноводіння на морських і внутрішніх водних шляхах» / О.В. Плющ. – Херсон: МІПО ім. Ф.Ф. Ушакова, 2017. – 194с.
3. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Судноводіння на морських і внутрішніх водних шляхах» / О.В. Плющ. – Херсон: МІПО ім. Ф.Ф. Ушакова, 2017. – 90 ст.